PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON NINH THÀNH
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Nguyễn Thị Huế4-5TB+
2Mai Thị Thu Hồng5-6TB+
3Nguyễn Thị Huế5-6TB+